analyzér meta tagov

Meta tagy sú také údaje, ktoré síce návštevník nevidí, ale stránka ich obsahuje a vyhľadávajúce roboty ich využívajú. Preto je z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače dôležité, aby mali stránky meta tagy. Pomocou Meta Tag analyzéra je kontrolovateľné, či stránka nachádzajúca sa na danej URL adrese disponuje meta tagmi, respektíve či tie sú vyhovujúce.
URL adresa stránky:
Nástroje pomáhajúce optimalizáciu pre vyhľadávače
Dostupný Bezplatné pre každého návštevníka
Dostupný Registrácia* potrebná

* registrácia je bezplatná