generátor meta tagov

Meta tagy sú také údaje, ktoré návštevník síce nevidí, ale stránka ich obsahuje a vyhľadávajúce roboty ich využívajú. Preto je z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače dôležité, aby mali stránky meta tagy a aby tie boli relevantné vzhľadom na danú stránku.
URL adresa stránky*:
* nie je povinné zadať, v prípade zadania sú súčasné meta tagy vyžiadateľné a použiteľné
Názov stránky:
Kľúčové slová**:
Opis stránky:

** čiarkou oddelene
Nástroje pomáhajúce optimalizáciu pre vyhľadávače
Dostupný Bezplatné pre každého návštevníka
Dostupný Registrácia* potrebná

* registrácia je bezplatná